1

Blogsetembre-29Hola! Sóc na Marina Llompart, una de les persones que està darrera d’aquest blog. Sóc Graduada en Estudis Literaris, una d’aquestes carreres que sempre donen molt a parlar quan et trobes amb els veïns i que per mi ha estat la millor decisió de la meva vida. Ara que he acabat la carrera, com sóc bastant inquieta mentalment, m’estic especialitzant per una banda en edició i per altra banda en Literatura infantil i Promoció de la lectura.

Sóc una enamorada dels llibres (amb cafè, millor), de les bones llibreries, de les biblioteques atapeïdes, les editorials conscients, la gent creativa i el món de les lletres en general. Que aquesta estona plegats sigui un camí engrescador i ple de troballes.


¡Hola! Soy Marina Llompart, una de las personas que están detrás de este blog. Soy Graduada en Estudios Literarios, una de esas carreras que siempre dan mucho de qué hablar cuando te encuentras con los vecinos y que para mí ha sido la mejor decisión de mi vida. Ahora que he terminado mis estudios, como soy bastante inquieta mentalmente, me estoy especializando por una parte en edición y por otra en Literatura infantil y Promoción de la lectura.

Soy una enamorada de los libros (y con café, mucho mejor), de las buenas librerías, de las bibliotecas abarrotadas, las editoriales conscientes, la gente creativa y el mundo de las letras en general. Que este rato juntos sea un camino lleno de entusiasmo y de descubrimientos.

2

El blog va néixer a finals de l’any 2016, com un espai on poder compartir totes les meves inquietuds. Aquell any havia estat fent unes pràctiques com a redactora a Metal Magazine i em vaig adonar quant m’agradava escriure, sobretot de les coses que m’agradaven. I al món hi ha poques coses que em remoguin per dins com ho fa un llibre. I així, amb més dubtes que certeses, va néixer Lletraferits.

Llegint El nom de la rosa, Eco em va il·luminar amb la frase que ara és el subtítol d’aquest blog: “Vivimos para los libros. Dulce misión en este mundo dominado por el desorden y la decadencia”. Atemporal i cruelment certa. Em va resultar perfecta per il·lustrar la temàtica del blog, que va més enllà de puntuar llibres, de fer-ne ressenyes. És una invitació a deixar la porta oberta perquè la vida se t’inundi de llibres, de paraules.

Les categories no han canviat gaire des que vam començar però sí han entrat més persones al projecte:

 

 • RECOMANACIONS és l’espai on us parlo dels llibres que m’han agradat. Però la ressenya no pretén ser un resum i molt menys posar nota en un llibre.

 

 • LITERATURA INFANTIL no podia faltar, i ara menys que mai. Una categoria que s’explica per sí sola, dedicada als lectors més exigents i màgics: els nens. Però un espai on tot aquell que vulgui entrar-hi hi està profundament convidat.

 

 • PLANS & LLOCS és una categoria nova. Em vaig adonar que si hi havia algun esdeveniment relacionat amb la literatura m’agradava compartir-lo aquí. I sobretot, amb Librerías por el mundo i alguns llocs que tinc pendent de mostrar-vos, començava a demanar un espai propi.

 

 • I finalment, i no per això menys important, els MONOGRÀFICS. Perquè com he dit a l’inici, aquest blog no només és meu. Cada mes, una o més persones s’encarreguen d’engreixar aquest blog amb lectures de les bones. Cada mes, una o més persones comparteixen amb nosaltres la lectura d’aquell autor que els hi remou per dins.

 

 • ESPACIO PÚRPURA és la secció que portarà Salomé Fernández, graduada en filologia Hispànica. Aquesta secció neix amb l’afany de recuperar dones d’ahir i d’avui que nodreixen la nostra vida i, en conseqüència, l’experiència literària i artística. Creiem que és molt necessari no deixar d’incorporar les seves veus a un diàleg creatiu en què moltes vegades no han ocupat el lloc que mereixien. L’aproximació als seus textos és la de persona curiosa més que la d’un expert; neix del voler comprendre i comprendre’s; neix de l’amor a la literatura.

 

 • ÀLGEBRA LITERÀRIA és la secció que portarà el Marc Fernández, graduat en Estudis Literaris i actualment fent un màster d’Estudis Teatrals, i Lizara García, també graduada en Estudis Literaris, quan els seus projectes li permetin.
  En aquesta secció intentarem parlar de teoria literària, potser l’equivalent en el món dels llibres a l’àlgebra, que utilitza lletres i símbols per buscar les estructures abstractes i profundes que regeixen totes les operacions de l’artimètica. Parlarem de problemes generals i abstraccions però també dubtarem i reflexionarem sobre aspectes de dificilíssima, sinó impossible, solució. Buscarem eines que ens ajudin a interpretar i jugar amb l’aritmètica de la literatura, els números textuals, que no deixen de ser tots i cadascun dels llibres de la història universal.

El blog nació a finales del año 2016, como un espacio donde poder compartir todas mis inquietudes. Aquel año había estado haciendo prácticas como redactora en Metal Magazine y me di cuenta de cuánto me gustaba escribir, sobre todo de las cosas que me gustaban. Y en el mundo hay pocas cosas que me remuevan por dentro como lo hace un libro. Y así, con más dudas que certezas, nació Lletraferits.

Leyendo El nombre de la rosa, Eco me iluminó con la frase que ahora es el subtítulo de este blog: “Vivimos para los libros. Dulce misión en este mundo dominado por el desorden y la decadencia”. Atemporal y cruelmente cierta. Me resultó perfecta para ilustrar la temática del blog, que va más allá de puntuar libros y hacer reseñas. Es una invitación a dejar la puerta abierta para que la vida se te inunde de libros, de palabras.

Las categorías no han cambiado mucho desde que empezamos, pero sí han entrado personas nuevas en el proyecto:

 

 • RECOMENDACIONES es el espacio donde os hablo de libros que me han gustado. Pero la reseña no pretende ser un resumen ni mucho menos poner una nota al libro.

 

 • LITERATURA INFANTIL no podía faltar, y ahora más que nunca. Una categoría que se explica por sí sola, dedicada a los lectores más exigentes y mágicos: los niños. Pero un espacio donde todo aquel que quiera entrar está profundamente invitado.

 

 • PLANES & LUGARES es una categoría nueva. Me di cuenta que si había algún evento relacionado con la literatura me gustaba compartir-lo aquí. Y, sobre todo, con Librerías por el mundo y algunos lugares que tengo pendiente enseñaros, empezaba a pedirme un espacio propio.

 

 • Y, por último, pero no menos importante, los MONOGRÁFICOS. Porque como he dicho al principio, este blog no es solo mío. Cada mes, una o más personas se encargan de engordar este blog con lecturas de las buenas. Cada mes, una o más personas comparten con nosotros la lectura de ese autor que los mueve por dentro.

 

 • ESPACIO PÚRPURA es la sección que llevará Salomé Fernández, graduada en filología Hispànica. Esta sección nace  con el afán de recuperar a mujeres de ayer y de hoy que enriquecen nuestra vida y, consecuentemente, la experiencia literaria y artística. Creemos que es muy necesario no dejar de incorporar sus voces a un diálogo creativo en el que muchas veces no han ocupado el lugar que merecen. La aproximación a sus textos es la del curioso, más que la del experto; nace del querer comprender y comprenderse, nace del amor a la literatura

 

 • ÁLGEBRA LITERARIA es la sección que llevará el Marc Fernández, graduado en Estudios Literarios y actualmente haciendo un máster de Estudios Teatrales, y Lizara García, también graduada en estudios literarios, cuando sus proyectos se lo permitan.

  En esta sección intentaremos hablar de teoría literaria, quizás el equivalente en el mundo de los libros en el álgebra, que utiliza letras y símbolos para buscar las estructuras abstractas y profundas que rigen todas las operaciones de la artimètica. Hablaremos de problemas generales y abstracciones pero también dudaremos y reflexionaremos sobre aspectos de dificilísima, sino imposible, solución. Buscaremos herramientas que nos ayuden a interpretar y jugar con la aritmética de la literatura, los números textuales, que no dejan de ser todos y cada uno de los libros de la historia universal.

3

Si ets una persona monolingüe pot ser no entendràs perquè hi ha la necessitat de parlar d’això. Si com jo vius en un territori de cooficialitat, pot ser sí. Haver d’escollir no és fàcil i m’ha portat molts mals de cap. A Instagram us parlo en castellà perquè no crec que sigui la plataforma adequada per començar a traduir. I he dubtat més de la llengua amb la qual dirigir-me a vosaltres que de qualsevol cosa relacionada amb la temàtica, amb el contingut.

Però especialment aquí, que vull que sigui un espai transparent, no puc mentir-vos. Haver d’escollir no és fàcil, com tampoc és just. Com a bilingüe que sóc he decidit no renunciar. Perquè la bibliofília no entén de llengües, ni de política, ni de fronteres, ni de disputes.


Si eres una persona monolingüe puede que no entiendas por qué he sentido la necesidad de hablar de esto. Si como yo vives en un territorio de cooficialidad, puede que sí. Tener que escoger no es fácil y me ha llevado más de un dolor de cabeza. En Instagram os hablo en castellano porque no creo que sea la plataforma adecuada para empezar a traducir. Y he dudado más de la lengua con la que dirigirme a vosotros que de cualquier tema relacionado con la temática, con el contenido.

Pero especialmente aquí, que quiero que sea un espacio transparente, no puedo mentiros. Tener que escoger no es fácil, pero tampoco es justo. Como bilingüe que soy he decidido no renunciar. Porque la bibliofilia no entiende de lenguas, ni de política, ni de fronteras, ni de disputas.

 

Vols col·laborar, parlar una estona o simplement fer alguna pregunta? Pots contactar amb mi a:

¿Quieres colaborar, hablar un rato o simplemente preguntar algo? Puedes contactar conmigo en:

infolletraferits@gmail.com