Monogràfics

Lev Tolstoi | Ivan Manko

Tal dia com avui de 1828 va nèixer Lev Tolstoi i ningú millor que l’Ivan per parlar del novel·lista. De fet, aquest monogràfic està acordat des del moment en què va decidir formar part de Lletraferits amb el seu primer monogràfic. Moltes gràcies de nou, Ivan. 

Escrit per Ivan Manko

Una cita

« La vellesa és la sorpresa més inesperada de la vida.»

Dues edicions

A l’hora d’adquirir un llibre de Tolstoi —a part d’haver de fer espai en el prestatge— és convenient fixar-se en les traduccions i pensar que l’únic bo de desconèixer el rus és el no experimentar mai el que et perds. Moltes obres seves es publiquen per primera vegada en català o castellà en els anys 20 o 30, ja mort l’autor, i la gran majoria d’aquestes traduccions són indirectes, normalment del francès, i poden arrossegar i acumular censures, des de Rússia, passant per França i fins a España. En les últimes dècades, però, s’han anat traduint de nou i amb millors resultats totes les obres més importants.

Com a edició en tapa tova, i com a excel·lent introducció a Tolstoi —segons alguns la seva millor obra—: Els Cosacs, en la traducció de Francesc Permanyer i editada per Proa, qui a fet una important labor d’introduir Tolstoi ja des dels anys 20. I en tapa dura, Relatos de Sevastopol, on narra les seves experiències com a militar, traduïda per Marta Sánchez-Nieves i editada per Alba Clàsica.    

Què té Tolstoi?

Cinc anys desprès de la mort d’Alfred Nobel, al 1901, es van anunciar els primers guanyadors dels premis Nobel, i el de literatura va ser per Sully Prudhomme. En la concepció popular i en opinió de la crítica era tan absolutament inconcebible que no fos Tolstoi el guardonat, que la reacció va ser poc menys que un escàndol. Hi ha qui culpa d’això a un esperit d’antipatia general cap a Rússia per part dels Suecs, però la veritat és que 42 autors, artistes i crítics suecs es van sentir obligat a escriure una carta a Tolstoi per marcar distàncies respecte l’acadèmia sueca i dir que tots ells creuen fermament que el premi havia de ser seu. Mentrestant els diaris deien que els membres de l’acadèmia sueca eren «artesans injustos i literats aficionats».

Ja en vida Tolstoi era una tità, i fins avui no ha cedit en res ni davant el cànon ni davant el pobre Prudhomme. Tolstoi era sens dubte un virtuós de la literatura i de l’esperit humà i sabia tocar amb agilitat i mestratge totes les cordes de l’experiència humana des de la salvaguarda del realisme literari, des d’una artificiositat tan complexa que el resultat es difícil de distingir de la realitat; com deia Thomas Mann sobre la seva obra, «rara vegada l’art s’ha comportat de manera tan semblant a la natura». Però la seva figura, tan eminentment decimonònica en el nostre imaginari, arriba a solapar-se amb el manifest futurista de 1909! Hi ha qui, com Eugeni d’Ors, el considerà un anacronisme, un home d’una altra època, però el que era impensable era depreciar la seva obra, que ha sigut elogiada des d’autors plenament decimonònics com Flaubert fins a autors trencadors i innovadors com Joyce, que parlant de Tolstoi deia «no és mai avorrit, mai estúpid, mai cansat, mai pedant, mai teatral!» 

Preguntar què té Tolstoi és difícil perquè llegir una obra seva no et deixa amb la sensació d’haver llegit una història en la que un autor ha seleccionat els moments crítics per entendre-la, sinó amb la sensació d’haver viscut tota una vida amb tota la seva infinitat de detalls i riquesa de matisos, en la que el que n’hagis extret depèn de només de tu. Com deia Isaak Babel, «si el món es pogués escriure a ell mateix, escriuria com Tolstoi». És difícil dir què té Tolstoi perquè ho té tot. 

Un personatge

Deia Tolstoi que «L’heroi del meu conte, a qui estimo amb tota la força de la meva ànima, a qui he procurat retratar en tota la seva bellesa, qui ha sigut, es i serà bell, és la Veritat». I aquest heroi s’ha encarnat en milers de personatges, és fama que en la monumental Guerra i pau hi participen quasi sis centenars. I de l’enorme ventall de personatges que disposo, em permeto una decisió més personal que representativa, en la forma de Dmitri Olenin, el protagonista de la primera novel·la que va escriure, que no publicar, Tolstoi. Olenin és un jove militar que abandona la capital en busca de nous començaments en el servei al front. El que troba, en la seva convivència amb els cosacs del Tèrek, és amistat, folklore, disbauxa i sobretot una nova actituds envers la vida, una actitud menys concupiscent, menys formalista, més emocional i desenfadada. I en aquesta tensió entre el militar de capital, racional i d’etiqueta, i el nou cosac sensual que troba dins seu, Olenin s’enamora d’una cosaca. Ficat en els combats i assetjat per dubtes morals i existencials, el jove pateix l’inevitable avenç del temps.

Si t’ha agradat Tolstoi t’agradarà…

Si t’ha agradat Tolstoi en la seva totalitat, en la seva infinitat de vessants i motius, en tota la seva complexitat i els seus centenars de pàgines, diu la probabilitat que t’agradarà tota la literatura en majúscules. Però, sobretot des de la nostra perspectiva peninsular, Tolstoi és un autor arquetípicament rus, de novel·les voluminoses i arguments tristos. Fins i tot amb aquesta concepció, sense entrar a desmentir-la, és poden trobar autors que també hi encaixen, tant en estereotip com —quasi, quasi— en qualitat. Per un costat, l’arxiconegut Fedeor Dostoievski—qui considerava a Tolstoi el millor novel·lista viu—, amb novel·les com Crim i càstig o El jugador, enorme talent i psicòleg; diuen alguns, el millor coneixedor de l’ànima humana. I per l’altre costat el menys reconegut Ivan Turgenev, molt més occidentalitzat i gens eslavòfil, cosa que li va provocar certes discrepàncies amb Tolstoi. La seva magistral Pares i fills representa, a part de cert conflicte generacional, l’entrada del nihilisme a Europa a través del personatge de Basarov.


Castellano

Lev Tolstoi | Ivan Manko


Tal día como hoy de 1828 nació Lev Tolstoi, y nadie mejor que Ivan para hablar del novelista. De hecho, este monográfico está acordado desde el momento que decidió formar parte de Lletraferits con su primer monográfico. Muchas gracias otra vez, Ivan.

Una cita

« La vejez es la sorpresa más inesperada de la vida.»

Dos ediciones

A la hora de adquirir un libro de Tolstoi –a parte de tener que hacer espacio en la estantería- es conveniente fijarse en las traducciones y pensar que lo único bueno de desconocer el ruso es no experimentar nunca aquello que uno se pierde. Muchas de sus obras se publican por primera vez en catalán o castellano en los años 20 o 30, ya muerto el autor, y la gran mayoría de estas traducciones son indirectas, normalmente del francés, y pueden arrastrar censuras, desde Rusia, pasando por Francia, y hasta España. En las últimas décadas, no obstante, se han traducido de nuevo, y con mejores resultados, sus obras más importantes.

Como edición de tapa blanda, y como excelente introducción a Tolstoi –según algunos es su mejor obra-: Els Cosacs, en la traducción de Francesc Permanyer y editada por Proa, quien hizo la importante labor de introducir a Tolstoi ya desde los años 20. Y en tapa dura, Relatos de Sevastopol, donde narra sus experiencias como militar, traducida por Marta Sánchez-Nieves y editada por Alba Clásica.

¿Qué tiene Tolstoi?

Cinco años después de la muerte de Alfred Nobel, el 1901, se anunciaron los primeros premios Nobel, y el de literatura fue para Sully Prudhomme. En la concepción popular y en la opinión de la crítica era tan abslutamente inconcebible que no fuese Tolstoi el galardonado, que la reacción fue no menos que un escándalo. Hay quienes culpan de esto a un espíritu de antipatía general hacia Rusia por parte de los suecos, pero la verdad es que 42 autores, artistas y críticos suecos se sintieron obligados a escribir una carta a Tolstoi para marcar distancias respecto con la Academia sueca y decir que todos ellos creían firmemente que el premio debía haber sido suyo. A su vez, los diarios decían que los miembros de la Academia sueca eran «artesanos injustos y literatos aficionados».

Ya en vida, Tolstoi era un titán, y hasta hoy no ha cedido ni ante el canon ni ante el pobre Prudhomme. Tolstoi era sin duda un virtuoso de la literatura i del espíritu humano y sabia tocar con agilidad y maestrazgo todas las cuerdas de la experiencia humana desde la salvaguarda del realismo literario, desde una artificiosidad tan compleja que el resultado es difícil de distinguir de la realidad; como decía Thomas Mann sobra su obra, «rara vez el arte se ha comportado de manera tan parecida a la naturaleza». Pero su figura, tan eminentemente decimonónica en nuestro imaginario, ¡llega a solaparse con el manifiesto futurista de 1909! Hay quien, como Eugeni d’Ors, lo considera un anacronismo, un hombre de otra época, pero lo que sí era impensable era despreciar su obra, que ha sido elogiada por autores plenamente decimonónicos como Gustave Flaubert hasta autores rompedores e innovadores como Joyce, que hablando de Tolstoi decía: «¡no es nunca aburrido, nunca estúpido, nunca cansado, nunca pedante, nunca teatral!».

Preguntas qué tiene Tolstoi es difícil porque leer una obra suya no te deja con la sensación de haber leído una historia en la que el autor ha seleccionado los momentos críticos para entenderla, sino con la sensación de haber vivido una toda una vida con toda su infinidad de detalles y riqueza de matices, en la que l que hayas extraído depende solo de ti. Como decía Isaak Babel, «si el mundo se pudiese escribir a él mismo, escribiría como Tolstoi». Es difícil decir qué tiene Tolstoi porque lo tiene todo.

Un personaje

Decía Tolstoi que «el héroe de mi cuento, a quien quiero con toda la fuerza de mi alma, a quien he procurado retratar con toda su belleza, quien ha sido, es y será bello, es la Verdad». Y este héroe se ha encarnado en miles de personajes, es conocido que en la monumental Guerra y paz participan casi seis centenares. Y del enorme abanico de personajes de los que dispongo, me permito una decisión más personal que representativa en la forma de Dmitri Olenin, el protagonista de la primera novela que escribió Tolstoi. Olenin es un joven militar que abandona la capital buscando nuevos comienzos en el servicio en el frente. Lo que encuentra, en la convivencia con los cosacos del Térek, es amistad, folklore, liberación y, sobre todo, una nueva actitud hacia la vida, una actitud menos concupiscente, menos formalista, más emcoional y desenfadada. Y en esta tensión entre el militar de capital, racional y de etiqueta, y el nuevo cosaco sensual que encuentra dentro de sí mismo, Olenin se enamora de una cosaca. Metido en los combates y acosado por dudas morales  y existenciales, el joven Dmitri sufre el inevitable avance del tiempo.

Si te ha gustado Tolstoi te gustará…

Si te ha gustado Tolstoi en su totalidad, en su infinidad de variantes y motivos, en toda su complejidad y sus centenares de páginas, dice la probabilidad que te gustará toda la literatura en mayúsculas. Pero, sobre todo desde nuestra perspectiva peninsular, Tolstoi es un autor arquetípicamente ruso, de novelas voluminosas y argumentos tristes. Incluso con esta concepción, sin tratar de desmentirla, se pueden encontrar autores que también encajan, tanto en estereotipo como –casi, casi- en calidad. Por un lado, el archiconocido Fedeor Dostoievski –quien consideraba a Tolstoi el mejor novelista vivo-, con novelas como Crimen y castigo o El jugador, enorme talento y psicólogo; dicen algunos, el mejor conocedor del alma humana. Y por otro lado, el menos reconocido Ivan Turgenev, mucho más occidental y para nada eslavófilo, cosa que le provocaría algunas discrepancias con Tolstoi. Su magistral Padres e hijos representa, aparte de cierto conflicto generacional, la entrada del nihilismo en Europa a través del personaje de Basarov.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s